Hotarare pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019


Contract-cadru acordare asistenta medicala si acordare dispozitive medicale 2018-2019

Deschide documentul

ORDONANTA DE URGENTA Nr.8 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative


Neacordare vouchere de vacanta in anul 2021

Deschide documentul

LEGEA 46 din 2003


Legea drepturilor pacientului

Deschide documentul

Legea 98/2016


Lege privind achizitiile publice

Deschide documentul

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. (republicare 1)


REFORMA IN DOMENIUL SANATATII

Deschide documentul

Legea 544 din 2001


Legea 544 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Deschide documentul

Norme metodologice Legea 544 2001


Norme metodologice Legea 544 2001

Deschide documentul

REGULAMENT nr. 679/2016


Privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Deschide documentul

ORDIN Nr.1410


ORDIN Nr.1410 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

Deschide documentul

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 397_2018


ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018

Deschide documentul