Documente publice


NOTA DE INFORMARE protectia datelor cu caracter personal
Deschide Documentul
Tarife asistență medicală ambulatorie clinică
Deschide Documentul
Declaratie asumare agenda de integritate
Deschide Documentul
Decizia nr 184 27 06 2022
Deschide Documentul
Integritate Organizationala si anticoruptie
Deschide Documentul
Activitate Consiliu Etic 2022
Deschide Documentul
Organigrama
Deschide Documentul
Regulament Intern
Deschide Documentul
Activitatea Consiliului Etic
Deschide Documentul
Regulamentul de Organizare si Functionare
Deschide Documentul
Contract furnizare servicii spitalicesti
Deschide Documentul
Contract investigatii paraclinice
Deschide Documentul
Contract asistenta medicala Ambulatoriu
Deschide Documentul
Contract servicii medicale de recuperare
Deschide Documentul
CCM SMC 2023 2025
Deschide Documentul
Planul de Management Spital Municipal Campina
Deschide Documentul
Activitate Consiliul Etic 2023
Deschide Documentul
Buget venituri si cheltuieli 2023
Deschide Documentul
Executie bugetara la 30.06.2023
Deschide Documentul
Certificat acreditare
Deschide Documentul
Certificat ISO Radiologie
Deschide Documentul
Certificat ISO acreditare bloc alimentar
Deschide Documentul
Autorizare UTS
Deschide Documentul
Set minim de date solicitat pacienților pentru programare consultatie ambulator
Deschide Documentul
Tarife Laborator Analize
Deschide Documentul
Tarife Laborator Radiologie, Imagistica Medicala
Deschide Documentul
Tarife Ambulatoriu
Deschide Documentul
Lista furnizori de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu
Deschide Documentul
Tarif pe zi spitalizare
Deschide Documentul
Tarife decontate de CNAS pentru asigurati-Spitalizare
Deschide Documentul
Tarife decontate de CNAS pentru asigurati-Recuperare
Deschide Documentul
Plan Strategic
Deschide Documentul
Formular tip cerere de informatii de interes public
Deschide Documentul
Reclamatie administrativa
Deschide Documentul
Pachetul de servicii medicale de baza in asistenta medicala ambulatorie
Deschide Documentul
Servicii medicale care nu sunt decontate din FNUAS
Deschide Documentul
Pachetul minimal de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca cand pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
Deschide Documentul
Lista furnizori asistenta medicala primara
Deschide Documentul
Lista unitati sanitare cu paturi-Furnizori servicii medicale spitalicesti
Deschide Documentul
Lista furnizori servicii medicale-investigatii paraclinice
Deschide Documentul
Lista furnizori dispozitive medicale
Deschide Documentul
Lista furnizori serv. medicale de recuperare,medicina fizica si balneologie
Deschide Documentul
Lista furnizori servicii medicale Ambulatoriu
Deschide Documentul
Lista unitati sanitare cu care SM Campina are acorduri de colaborare
Deschide Documentul
Protocol Terapia Durerii
Deschide Documentul
Reguli acces media
Deschide Documentul
Declaratia Managerului privind implementarea Sistemului de Management al Calitatii
Deschide Documentul
Strategie anuala de achizitii publice 2024
Deschide Documentul
Program de vizita
Deschide Documentul
Dispozitie privind aprobarea Liniilor de garda
Deschide Documentul
Formular exercitare drepturi conform GDPR
Deschide Documentul
ANUNT CONT SPONSORIZARE
Deschide Documentul
Sume platite din sponsorizari
Deschide Documentul
Stimulent de risc
Deschide Documentul
Postere educatie sanitara COVID
Deschide Documentul
HOTARARE GUVERN 470_2021 - CRESTEREA ALOCATIEI DE HRANA
Deschide Documentul
Lista medicamente DCI si forma farmaceutica
Deschide Documentul
Proiect cu Fonduri Europene:Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 la SM Campina
Deschide Documentul
Protocoale Terapeutice
Deschide Documentul
Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului-17 septembrie
Deschide Documentul
17 septembrie, ZIUA MONDIALĂ A SIGURANȚEI PACIENTULUI
Deschide Documentul
BUGET INITIAL 2024
Deschide Documentul

Declaratii de avere 2021 - 2023

Ec. Niculescu Marius

Functie: Manager - an 2023

Deschide Documentul
Dr. Tiu Calin Iulian

Functie: Manager - an 2023 - 2021

Deschide Documentul
Dr. Tiu Calin

Functie: Director Medical - an 2023

Deschide Documentul
Ec. Burchiu Eugenia

Functie: Director Financiar-Contabil - an 2023-2021

Deschide Documentul
Anca Luminita Genoveva

Functie: Membru, reprezentant D.S.P.Prahova-Consiliul de Administratie-an 2023-2021

Deschide Documentul
Anghel Doru

Functie: Membru, reprezentant D.S.P.Prahova - Consiliul de Administratie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Ionita Dan

Functie: Membru supleant, reprezentant D.S.P.Prahova - Consiliul de Administratie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Banciu Elena

Functie: membru supleant, reprezentant D.S.P.Prahova - Consiliul de Administratie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Balan Lavinia Elena

Functie: membru supleant, reprezentant al Primarului Municipiului Campina, in Consiliul de Administratie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Gheorghe Roxana

Functie: Membru Consiliu Administratie - an 2024

Deschide Documentul
Vane Viorica

Functie: Membru Consiliu Administratie - an 2024

Dr. Costea Petru

Functie: medic sef - sectia Chirurgie Generala - an 2023-2021

Deschide Documentul
Dr. Damian Anca

Functie: medic sef - sectia Medicina Interna - an 2023-2021

Deschide Documentul
Dr. Radu Cristina Isabela

Functie: medic sef - sectia Obstetrica-Ginecologie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Pulez Loredana

Functie: membru,reprezentant al Primarului municipiului Campina in Consiliul de Administratie an 2023-2021

Deschide Documentul
Filip Costel

Functie: membru supleant, reprezentant al Consiliului local al municipiului Campina in Consiliul de Administratie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Dr. Constantiniu Ileana

Functie: medic coordonator compartiment Oncologie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Girbacica Adina

Functie: membru, reprezentant al Consiliului Local al municipiului Campina in Consiliul de Administratie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Marcu Florin

Functie: Presedintele Consiliului de Administratie - an 2023- 2021

Deschide Documentul
Dr. Stefanescu Raluca

Functie: medic sef - Laborator Radiologie si Imagistica Medicala - an 2023-2021

Deschide Documentul
Ec. Macri Cristina

Functie: sef serviciu Contabilitate - an 2023-2021

Deschide Documentul
Ec. Duricu Simona

Functie: sef serviciu R.U.N.O.S. - an 2023-2021

Deschide Documentul
As. Alexandru Amalia

Functie: asistent sef sectie Recuperare - an 2023

Deschide Documentul
Biochimist Gheorghiu Daniela Alexandra

Functie: sef laborator analize medicale - an 2023-2021

Deschide Documentul
Mihalache Amalia Florentina

Functie: sef serviciu Achizitii - an 2023-2021

Deschide Documentul
Dr. Boeru Calin Adrian

Functie: Membru Consiliu Administratie - an 2023

Deschide Documentul
Trifan Florin Doru

Functie: membru, reprezentant al Consiliului local al municipiului Campina in Consiliul de Administratie - an 2020-2018

Deschide Documentul
Anghelescu Marius

Functie: membru supleant, reprezentant al Consiliului Local al municipiului Campina - an 2021

Deschide Documentul
Dan Decebal

Functie: membru Consiliu de Administratie - an 2023

Deschide Documentul
Dr.Luta Marius Adrian

Functie: medic coordonator med.interna cronici -an 2023-2021

Deschide Documentul
Dr. Putaru Alexandru Ioan

Functie: medic sef - sectia recuperare, medicina fizica si balneologie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Stanciu Lavinia

Functie: asistent sef Laborator radiologie medicala - an 2023-2021

Deschide Documentul
Oancea Mariana Alina

Functie: asistent sef Laborator analize medicale - an 2023-2021

Deschide Documentul
Toader Florentina Corina

Functie: asistent sef CPU - an 2022-2020

Deschide Documentul
Dr. Ciobota Tiberiu

Functie: medic sef - Serviciul anatomie patologica - an 2023-2021

Deschide Documentul
Marin Anamaria Gabriela

Functie: Asistent sef sectia obst.-ginec. - an 2023-2021

Deschide Documentul
Pirvu Ioana

Functie: Asistent sef sectia pediatrie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Bratulescu Alina Elena

Functie: Asistent sef sectia medicina interna - an 2023-2021

Deschide Documentul
Popov Camelia

Functie: Asistent sef Sterilizare - an 2023-2021

Deschide Documentul
Furtuna Iuliana Simona

Functie: Asistent sef sectia ATI - an 2023-2021

Deschide Documentul
Cristea Magdalena

Functie: Membru supleant in consiliul de administratie - an 2023

Deschide Documentul
State Ioana

Functie: Asistent sef - blocul operator - an 2023-2021

Deschide Documentul
Cristian Gabriela

Functie: asistent sef - sectia chirurgie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Dr. Stanciu Minerva-Paraschiva

Functie: medic sef - sectia pediatrie - an 2023-2021

Deschide Documentul
Ing. Costache Iulian Teodor

Functie: sef serviciu Administrativ - an 2023- 2021

Deschide Documentul
Dr. Schnelbach Simona

Functie: Membru Consiliu de Administratie - an 2023

Deschide Documentul
dr. Izvoranu Viorica

Functie: medic sef - sectie ATI - an 2023-2021

Deschide Documentul
Dr. Popescu Gabriela Corina

Functie: Functie: medic sef CPU an 2023-2022

Deschide Documentul
As. Constantin Georgiana Luminita

Functie: As. Sef CPU -an 2022

Deschide Documentul
As.Constantinescu Maria Emilia - an 2023

Functie: Asistent sef sectie

Deschide Documentul
Dr. Petrovici Mihaela

Functie: Director Medical - 30 zile de la incetare

Deschide Documentul
Clinciu Monica Iozefina

Functie: Presedinte Consiliul de Administratie - an 2020-2018

Deschide Documentul
Dula Marian

Functie: membru, reprezentant al Primarului Municipiului Campina in Consiliul de Administratie - an 2020-2018

Deschide Documentul
Dochia Adrian

Functie: membru supleant, reprezentant al Consiliului local al municipiului Campina in Consiliul de Administratie - an 2020-2018

Deschide Documentul
Topala Corina Oana

Functie: membru supleant, reprezentant al Consiliului local al municipiului Campina in Consiliul de Administratie - an 2020-2018

Deschide Documentul
Vane Viorica

Functie: Membru CA

Deschide Documentul
As. Badita-Mureseanu Ioana-Roxana

Functie: Asistent Sef Spital - an 2020-2018

Deschide Documentul
Dr. Nita Sergiu Alexandru

Functie: medic coordonator - compartiment medicina interna cronici - an 2020-2018

Deschide Documentul
Dr. Nicolaescu Adina

Functie: medic coordonator - compartiment O.R.L. - an 2022-2020

Deschide Documentul
Blajan Maria

Functie: Asistent sef CPU 2024

Deschide Documentul
Coman Carmen Virginia

Functie: sef serviciul de management al calitatii - an 2020-2019

Deschide Documentul
dr. Dragulin Emilia

Functie: medic sef sectia ATI - an 2020

Deschide Documentul
Dr. Lungu Georgeta

Functie: medic sef - sectia A.T.I. - an 2020

Deschide Documentul
Dr. Ionita Alina Gabriela

Functie: medic sef CPU - an 2022-2020

Deschide Documentul