Informatii utile


Spitalul Municipal Campina este situat in mijlocul orasului Campina, pe bd Carol I nr.117, accesul la el fiind posibil atat cu autoturismul cat si cu mijloacele de transport in comun sau pietonal.

In cadrul Programelor Nationale de Sanatate, Spitalul Municipal Campina are contract cu CJAS Prahova pentru urmatoarele specialitati:
- oncologie
- TBC

Programarile pentru consultatii si internari se pot face la numerele de telefon urmatoare:
centrala: 0244337351, 0244337352, 0244337353, 0244337354
int.140 Triaj
int.136 Cabinet Recuperare
int.138 Cabinet Diabet
int.115 Radiologie
int.141 Cabinet Medicina Interna
int.142 Cabinet Chirurgie
int.143 Cabinet Ortopedie si Traumatologie
int.152 Laborator Analize
int.145 Cabinet Cardiologie
int.146 Cabinet Oftalmologie
int.147 Cabinet Urologie
int.149 Cabinet Psihiatrie
int.151 Cabinet Pediatrie
int.153 Cabinet Explorari Functionale
int.160 Cabinet Neurologie
int.161 Cabinet Obstetrica-ginecologie
int.229 Cabinet TBC
int.237 Laborator Recuperare
int.249 Cabinet Dermato-Venerice
int.250 Cabinet Endocrinologie
int.254 Cabinet ORL
int.257 Cabinet Oncologie
int.261 Cabinet Pneumologie
int.263 Cabinet Gimnastica Medicala
Alte interioare sectii si compartimente Spital:
int.115 Laborator Radiologie
int.116 Sectia ATI
int.117 Bloc Operator
int.123 Neonatologie
int 126/224 Sectia Chirurgie
int 129/131 Sectia Medicina Interna
int.158 ORL
int.201 Compartiment Primiri Urgente
int 220 Sectia Obstetrica-Ginecologie
int 225/227 Sectia Pediatrie
int 259 sau 0739421661 Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

Informatii cu privire la data si ora externarii pacientilor in regim de spitalizare continua se dau pacientilor sau apartinatorilor acestora, de catre medicul curant, cu cel putin 24 de ore inaintea externarii.

Drepturile pacientilor

 • dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 • dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.
 • dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 •  dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • dreptul de a i se aduce la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • dreptul de a avea acces la datele medicale personale.
 • orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.
 • dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.
 • dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare”

  Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).

   Obligatiile pacientilor

 • sa respecte regulamentul de ordine interoara
 • sa predea la garderoba hainele personale si sa se schimbe in haine de spital;
 • sa respecte intocmai prescriptiile medicale
 • sa isi exprime acordul solicitat de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie
 • sa pastreze curatenia, integritatea echipamentelor si mobilierului spitalului
 • sa respecte regulile de igiena personala zilnica
 • sa primeasca vizite numai in orele admise pentru accesul aprtinatorilor;
 • sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor
 • sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider)
 
Se interzice bolnavilor: 
 • Introducerea si consumul de bauturi alcoolice in incinta unitatii;
 • Fumatul in incinta unitatii;
 • Parasirea spitalul fara avizul medicului curant sau medicului sef de sectie;
 • Scoaterea din spital prin orice mijloace, a unor bunuri apartinand unitatii, precum si a documentatiei medicale.

 

   

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Municipal Câmpina este un operator de date. Adresa de contact a Spitalul Municipal Câmpina este Strada: Blv.Carol I nr.117, Câmpina, Judetul Prahova.

 De ce colectăm informații despre dvs.

Spitalul Municipal Câmpina colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate.

Ȋn momentul prezentării la Spitalul Municipal Câmpina, putem colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

·      Identitate (nume și prenume, nume și prenume contact urgenţă sau însoţitor șamd);

·      Contact (adresă, adresă e-mail, telefon, telefon contact urgenţa șamd);

·      Identificare (CNP, CID, numǎr foaie de observaţie, număr set analize șamd);

·      Informaţii cu caracter special (stare de sănătate, dizabilităţi șamd);

·      Informaţii financiare (diferite sume plătite);

·      Fotografii sau înregistrări video.

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

·      în cazul furnizării serviciilor medicale de către Spitalul Municipal Câmpina;

·      în cazul obligației de a respecta legile aplicabile și de a transmite anumite informații instituțiilor statului;

·      în vederea decontării serviciilor medicale de către CNAS / CJAS;

·      în cazul situațiilor în care personalul Spitalul Municipal Câmpina trebuie să contacteze un contact de urgență pe care l-ați specificat;

·      în cazul fotografiilor sau înregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului;

·      pentru a vă asigura siguranța și securitatea dumneavoastră și a bunurilor ce vǎ aparțin precum și pentru a asigura siguranța și securitatea angajaților și bunurilor spitalului.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în organizarea şi furnizării serviciilor medicale.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

·     Legea 95/2000 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;

·     Legea nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale;

·     Ordinul nr. 1.301 din 20 iulie 2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale;

·     Legea nr. 82/1991 Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată;

·     Regulamentul UE 679/2016.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează:

 • în cazul furnizării serviciilor medicale, folosind una dintre următoarele condiții prevazute ȋn regulament: în baza unui contract (articolul 6(1)b), pentru respectarea unei obligații legale (articolul 6(1)c), în cazul ȋn care este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale unei persoane (articolul 6(1)d) sau pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public (articolul 6(1)e). Vom prelucra informaţii din categoriile speciale (de exemplu, informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate) conform articolului 9(2)h;
 • transmiterea anumitor informații instituțiilor statului este necesară pe baza faptului că spitalul își îndeplinește obligațiile legale (articolul 6(1)c) și respectă legile care sunt de interes public (articolul 9(2)g);
 • utilizarea contactului de urgență specificat se face pe baza intereselor vitale (articolul 6(1)d);
 • în cazul fotografierii sau înregistrarilor video de prezentare, folosim consimțământului dumneavoastră (articolul 6(1)a). Aveți dreptul să renunțați la acest tip de prelucrare în orice moment. În cazul în care vă retrageți consimțământul, vă asigurǎm că imaginea dumneavoastră nu va mai fi prelucrată în nicio prezentare viitoare, dar documentele deja tipărite în baza consimțământului acordat nu vor fi retrase;
 • în cazul înregistrarilor video folosim obligația legală (articolul 6(1)c) sau interesul nostru legitim (articolul 6(1)f). Aceste informații vor fi utilizate numai pentru a asigura siguranța și securitatea dumneavoastră, a angajaților și a bunurilor.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

• Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică Prahova;

• ANAF, ITM;

• CNAS, CJAS, SNSPMS;

• Alte uniţăti din domeniul sănătaţii: SMURD, Spitalul Județean de Urgențǎ Ploiești, CMI șamd;

• Uniţăti medicale private;

• Autorităţi locale, Poliţie, Servicii de asistenţă socială.

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta Spitalului Municipal Câmpina.  

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email  dpo@spitalcampina.ro