Informatii utile


Spitalul Municipal Campina este situat in mijlocul orasului Campina, pe Str. Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae, Nr.4, accesul la el fiind posibil atat cu autoturismul cat si cu mijloacele de transport in comun sau pietonal.

In cadrul Programelor Nationale de Sanatate, Spitalul Municipal Campina are contract cu CJAS Prahova pentru urmatoarele specialitati:
- oncologie
- TBC

Programarile pentru consultatii, internari, informatii se pot face la numerele de telefon urmatoare:
centrala: 0244337351, 0244337352, 0244337353, 0244337354
int.140 Triaj
int.259 Cabinet Recuperare
int.115 Radiologie
int.141 Cabinet Medicina Interna
int.142 Cabinet Chirurgie
int.143 Cabinet Ortopedie si Traumatologie
int.152 Laborator Analize
int.145 Cabinet Cardiologie
int.146 Cabinet Oftalmologie
int.147 Cabinet Urologie
int.149 Cabinet Psihiatrie
int.151 Cabinet Pediatrie
int.153 Cabinet Diabet
int.160 Cabinet Neurologie
int.161 Cabinet Obstetrica-ginecologie
int.229 Cabinet TBC
int.259 Laborator Recuperare
int.249 Cabinet Dermato-Venerice
int.250 Cabinet Endocrinologie
int.254 Cabinet ORL
int.257 Cabinet Oncologie
int.261 Cabinet Pneumologie/Nefrologie
int.263 Cabinet Gimnastica Medicala

Alte interioare sectii si compartimente Spital:
int.115 Laborator Radiologie
int.116 Sectia ATI
int.117 Bloc Operator
int.123 Neonatologie
int 126/224 Sectia Chirurgie
int 129/131 Sectia Medicina Interna
int.158 ORL
int.201 Compartiment Primiri Urgente
int 220 Sectia Obstetrica-Ginecologie
int 225/227 Sectia Pediatrie
int 259 sau 0739421661 Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

 

Informatii cu privire la data si ora externarii pacientilor in regim de spitalizare continua se dau pacientilor sau apartinatorilor acestora, de catre medicul curant, cu cel putin 24 de ore inaintea externarii.

 

Drepturile pacientilor
 • dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 • dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.
 • dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • dreptul de a i se aduce la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • dreptul de a avea acces la datele medicale personale.
 • orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.
 • dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.
 • dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare”

Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).


Obligatiile pacientilor
 • sa respecte regulamentul de ordine interoara
 • sa predea la garderoba hainele personale si sa se schimbe in haine de spital;
 • sa respecte intocmai prescriptiile medicale
 • sa isi exprime acordul solicitat de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie
 • sa pastreze curatenia, integritatea echipamentelor si mobilierului spitalului
 • sa respecte regulile de igiena personala zilnica
 • sa primeasca vizite numai in orele admise pentru accesul aprtinatorilor;
 • sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor
 • sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider)

Se interzice bolnavilor:
 • Introducerea si consumul de bauturi alcoolice in incinta unitatii;
 • Fumatul in incinta unitatii;
 • Parasirea spitalul fara avizul medicului curant sau medicului sef de sectie;
 • Scoaterea din spital prin orice mijloace, a unor bunuri apartinand unitatii, precum si a documentatiei medicale.