Informatii utile


Spitalul Municipal Campina este situat in mijlocul orasului Campina, pe bd Carol I nr.117, accesul la el fiind posibil atat cu autoturismul cat si cu mijloacele de transport in comun sau pietonal.

In cadrul Programelor Nationale de Sanatate, Spitalul Municipal Campina are contract cu CJAS Prahova pentru urmatoarele specialitati:
- oncologie
- TBC

Programarile pentru consultatii si internari se pot face la numerele de telefon urmatoare:
centrala: 0244337351, 0244337352, 0244337353, 0244337354
int.140 Triaj
int.136 Cabinet Recuperare
int.138 Cabinet Diabet
int.115 Radiologie
int.141 Cabinet Medicina Interna
int.142 Cabinet Chirurgie
int.143 Cabinet Ortopedie si Traumatologie
int.152 Laborator Analize
int.145 Cabinet Cardiologie
int.146 Cabinet Oftalmologie
int.147 Cabinet Urologie
int.149 Cabinet Psihiatrie
int.151 Cabinet Pediatrie
int.153 Cabinet Explorari Functionale
int.160 Cabinet Neurologie
int.161 Cabinet Obstetrica-ginecologie
int.229 Cabinet TBC
int.237 Laborator Recuperare
int.249 Cabinet Dermato-Venerice
int.250 Cabinet Endocrinologie
int.254 Cabinet ORL
int.257 Cabinet Oncologie
int.261 Cabinet Pneumologie
int.263 Cabinet Gimnastica Medicala
Alte interioare sectii si compartimente Spital:
int.115 Laborator Radiologie
int.116 Sectia ATI
int.117 Bloc Operator
int.123 Neonatologie
int 126/224 Sectia Chirurgie
int 129/131 Sectia Medicina Interna
int.158 ORL
int.201 Compartiment Primiri Urgente
int 220 Sectia Obstetrica-Ginecologie
int 225/227 Sectia Pediatrie
int 259 Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

Informatii cu privire la data si ora externarii pacientilor in regim de spitalizare continua se dau pacientilor sau apartinatorilor acestora, de catre medicul curant, cu cel putin 24 de ore inaintea externarii.

Drepturile pacientilor

 • dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 • dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.
 • dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 •  dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat, în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
 • dreptul de a i se aduce la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, dupa caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 • dreptul de a avea acces la datele medicale personale.
 • orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
 • dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nicio discriminare.
 • dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.
 • dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • dreptul la îngrijiri medicale continue, până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare”

  Pacientul este încurajat, de asemenea, să sesizeze Consiliul de Etică al spitalului pentru orice faptă de corupție sau încălcări ale eticii medicale (ex. atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimțământului informat al pacientului).

   Obligatiile pacientilor

 • sa respecte regulamentul de ordine interoara
 • sa predea la garderoba hainele personale si sa se schimbe in haine de spital;
 • sa respecte intocmai prescriptiile medicale
 • sa isi exprime acordul solicitat de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie
 • sa pastreze curatenia, integritatea echipamentelor si mobilierului spitalului
 • sa respecte regulile de igiena personala zilnica
 • sa primeasca vizite numai in orele admise pentru accesul aprtinatorilor;
 • sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor
 • sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider)
 
Se interzice bolnavilor: 
 • Introducerea si consumul de bauturi alcoolice in incinta unitatii;
 • Fumatul in incinta unitatii;
 • Parasirea spitalul fara avizul medicului curant sau medicului sef de sectie;
 • Scoaterea din spital prin orice mijloace, a unor bunuri apartinand unitatii, precum si a documentatiei medicale.

 

    Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

      In cursul furnizarii serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii si institutiile cu personalitate juridica din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal apartinand pacientilor, apartinatorilor si medicilor („dumneavoastra“ sau „ale dumneavoastra“). Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal este redactata in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul de a va furniza informatii cu privire la modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate.

     Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare in calitate de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal:
   – in cazul pacientilor: in scopul indeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv in scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza in interesul persoanei vizate;
   – in cazul medicilor: in scopul indeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate.In vederea indeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv in scop de reglementare a modului de organizare si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru imbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei si in scopuri statistice. Ministerul Sanatatii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. In cazul organizarii unor asemenea campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate).
   Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la apartinatori (in cazul pacientilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati in functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.
   Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege in domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.
   Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora din urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care prelucreaza date pe seama operatorului.
   Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveti drepturile de acces si interventie asupra datelor dumneavoastra pe care le prelucram. De asemenea va puteti opune continuarii de catre noi a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conditiile si limitele legii. In plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri legate de modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail
presa@ms.ro sau institutiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.